Najaarsmaaibeurt De Vlaamse Waterweg

10
okt
2022

Sinds 15 september 2022 is De Vlaamse Waterweg gestart met de najaarsmaaibeurt. 
De Vlaamse Waterweg beheert haar bermen op een ecologisch wijze, d.w.z. dat de uitgevoerde beheersmaatregelen tot doelstelling hebben de nodige stimulansen te geven voor de toename van de biodiversiteit, zowel voor fauna als flora. 

Het maaien van de bermen gebeurt in Vlaanderen conform het Beschermbesluit van 27 juni 1984. Dit besluit verplicht openbare besturen om een ecologisch verantwoord beheer toe te passen op de bermen langs wegen en waterlopen in hun beheer.