Nieuwe fietsbruggen over de Dijle

9
mrt
2023

Op maandag 6 maart zijn de werken op het terrein gestart voor de aanleg van de twee bruggen over de Dijle. Daarmee krijgen fietsers en voetgangers nog eind dit jaar een rechtstreekse verbinding tussen Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen. Een korte omleiding naast de werf is voorzien, zodat de hinder voor fietsers beperkt blijft. De aanleg kadert in het Sigmaproject Bovendijle voor meer natuurontwikkeling en een betere bescherming tegen overstromingen van getijdenrivieren. Ook recreatief wordt de brede regio beter ontsloten.

Twee gloednieuwe fietsbruggen zullen voor een rechtstreekse verbinding over de Dijle zorgen. De eerste brug wordt geplaatst tussen Ravestein en de Broekstraat-Dijleweg en biedt een directe verbinding tussen Boortmeerbeek (Hever) en Bonheiden (Rijmenam).

De andere wordt geplaatst tussen de Binnenbeekweg en de Dijlestraat en verbindt Haacht met Keerbergen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een jarenlange vraag van voetgangers en fietsers in de wijde regio.

De werken op het terrein zullen starten met de bouw van de landhoofden. In de zomer volgt dan de effectieve plaatsing van de bruggen die momenteel in het atelier van de aannemer worden samengesteld. In een laatste fase is de aansluiting op het bestaande wegennet voorzien, net als de geplande verbeteringswerken aan het wegennet naar de bruggen. Eind 2023 staat de officiële opening van de twee bruggen gepland. Wat de bouwstijl betreft, sluiten de nieuwe bruggen aan bij de bestaande fietsbruggen over de Dijle in Tremelo en Werchter, al krijgen ze wel een eigen kleurenpalet.

De mobiliteits- en recreatiemogelijkheden in de streek worden letterlijk doorgesneden door de Dijle. Voor fietsers en wandelaars bevinden de reeds bestaande bruggen naar de overkant zich immers vaak op een stevige afstand. Met de aanleg van de nieuwe bruggen over de Dijle, komen er in de omgeving ook extra fietsverbindingen bij. Dat betekent straks niet alleen een welkomstgeschenk voor schoolgaande kinderen, het brengt de fiets ook in beeld als een aantrekkelijk alternatief voor boodschappen doen of werkverplaatsingen.

Sigmaplan

De bruggen passen ook binnen de werken van het Sigmaplan, uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Sigmaplan heeft als doel om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren én tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost te geven. In Pikhaken langs de Dijle, tegenover de dorpskern van Rijmenam, is alvast een waardevol wetland in de maak. Op termijn volgt de aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden: Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk. Zo krijgt de natuur in de regio een stevige duw in de rug.