Nieuwe glascontainer Heldenplein

3
jun
2019

De gemeente stapte samen met de gemeentelijke afvalverwerker EcoWerf in een proefproject met als doel het invoeren van ondergrondse afvalcontainers te evalueren. Zo werden twee ondergrondse glascontainers geplaatst aan het toekomstig Heldenplein. De ene ondergrondse container is voor de inzameling van wit glas, terwijl in de tweede container het gekleurd glas ingezameld kan worden.

Deze containers kunnen gebruikt worden vanop de Aststraat. De Aststraat is de straat die het station van Boortmeerbeek bedient en de achterliggende parkings omsluit. De containers zijn vrij toegankelijk en mogen, net als bovengrondse glascontainers, enkel gebruikt worden tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

Het gemeentebestuur streeft naar een propere omgeving rond glasbolsites door het sluikstorten aan te pakken rond de ondergrondse containers. Na dit proefproject zal samen met EcoWerf bekeken worden of andere locaties op termijn in aanmerking komen voor ondergrondse containers.

 

Contactinformatie