Nieuwe premie voor vervanging kachels op steenkool of hout

Er is een nieuwe premie voor wie zijn of haar open haard of kachel op steenkool of hout vervangt door een inzet- of vrijstaande gaskachel of een ingebouwde gashaard met energielabel ‘A’. Hier vind je meer informatie over deze premie.

Wat is het premiebedrag?
De premie bedraagt 25 % van de aankoopprijs en installatie van het nieuwe toestel, met een maximum van 250 € (incl. btw). De premie wordt verhoogd tot 50%, met een maximum van 1000 € (inclusief btw) voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens, zoals bepaald in het besluit.

Wie kan de premie aanvragen?
De premie kan aangevraagd worden door de huurder of eigenaar van een woning die beslist om af te stappen van een open haard gestookt met hout of kachel op steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers of andere houtelementen.

Welke verwarmingssystemen komen in aanmerking?
Zowel kachels en open haarden gebruikt als hoofdverwarming of enige verwarming als kachels en haarden gebruikt voor sfeerverwarming/ of bijverwarming, kunnen in aanmerking komen. Ook de vervanging van accumulatiekachels. De oude kachel of open haard moet wel vervangen worden door een nieuw individueel verwarmingssysteem dat geïnstalleerd wordt in dezelfde ruimte of (bij vervanging van een open haard) in de ruimte van de open haard.

Er zijn wel enkele specifieke bijkomende voorwaarden:
- Het nieuwe verwarmingssysteem mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen. Dit wil zeggen: geen verwarmingssystemen op o.a. hout, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol.
- Het moet een individueel toestel voor lokale ruimteverwarming zijn. Centrale verwarmingssystemen zoals gas-condensatieketels, vloerverwarming, warmtepompen e.d. komen dus niet in aanmerking. Hiervoor bestaan er namelijk al premies bij de netbeheerder en premies voor verbeteringen en aanpassingen.
- Het nieuwe verwarmingssysteem moet minstens voldoen aan de energie-efficiëntieklasse ‘A’ zoals vermeld op het Europese energielabel. Dit sluit elektrische verwarmingstoestellen (elektrische kachels) uit, omdat deze niet onder het Europese Energielabel vallen.
- De vervangingswerken moeten uitgevoerd worden door een installateur die garant staat voor een correcte uitvoering ervan. De installateur bezorgt de nodige attesten aan de aanvrager van de premie die deze samen met de factuur indient bij de overheid. De installateur zorgt er ook voor dat de verwijderde kachel wordt afgevoerd voor vernietiging.

Hoe kan je de premie aanvragen?
Je kan de premie aanvragen binnen de 3 maanden na beëindiging van de werken (datum op de factuur). Je kan de premie online aanvragen met behulp van je e-id, een kopie van de factuur, het attest van de installateur en indien van toepassing een bewijs dat je behoort tot één van de groepen die in aanmerking komen voor een verhoogde premie. Je kan de premie ook aanvragen via e-mail of via de post, maar dan moet je een aanvraagformulier invullen en dat formulier opsturen samen met de bovenvermelde documenten.

Email: premie_kachel_haard@omgevingvlaanderen.be 

Postadres:
Departement Omgeving
Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn (SID)
Team Begroting & Financiën
Premie voor vervanging kachel of open haard
Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Voor meer informatie over deze premie, neem contact op met het woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be, 0496 25 85 29).

 

Contactinformatie