Onderhoudspremie en beheerspremie voor varend erfgoed

Alle eigenaars en beheerders van beschermde vaartuigen kunnen aanspraak maken op een premie voor het onderhoud en het beheer van het vaartuig. Zo wil de Vlaamse overheid hen ondersteunen om de erfgoedwaarde van het beschermd vaartuig te behouden. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen.

Voorwaarden

Op de website van onroerend erfgoed vindt u alle info en voorwaarden van de premies voor varend erfgoed.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving