Ondertekening lokale energie en -klimaatpact

6
jul
2021

Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van Lokaal Energie- en Klimaatpact. 

Het nieuwe pact focust op vier concrete werven:

  • 6,6 miljoen bomen extra tegen 2030, 3.300 kilometer extra hagen of houtkanten en één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners,
  • 150.000 extra collectieve energiebesparende renovaties (bijvoorbeeld voor renovatie van een hele wijk, red.) en één participatief hernieuwbaar energieproject (bijvoorbeeld een windmolenpark of een project met zonnepanelen, red.) per 500 inwoners tegen 2030,
  • laadpunt voor elekrische deelmobiliteit (deelwagens bijvoorbeeld, red.) per 100 inwoners tegen 2030 en 6.600 kilometer extra fietspaden,
  • 1 vierkante meter ontharde bodem per inwoner en 1 kubieke meter meer infiltratiecapaciteit voor water per inwoner (bijvoorbeeld door het open leggen van grachten of het aanleggen van een infiltratiebekken, red.). 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek besliste op de gemeenteraad van 28 juni 2021 om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. 

Contactinformatie