online aanvragen documenten

Vanaf 1 januari 2015 kunt u een hele reeks attesten van de dienst burgerzaken  digitaal bekomen. Let op! Voor identiteitskaarten en reispaspoorten zal u wel nog steeds naar het gemeentehuis moeten komen.

De voordelen van deze manier van werken zijn groot:

  • U bespaart tijd.
  • U vraagt een attest aan wanneer het u past.
  • U hoeft zich niet meer te verplaatsen naar het gemeentehuis.
  • U hebt overal en altijd (24/7) toegang en controle van belangrijke documenten.
  • Via een eenvoudige authentificatieprocedure hebt u toegang tot het document. 
  • De digitaal afgeleverde attesten zijn 100 % veilig en rechtsgeldig.

Let op! Momenteel stellen er zich problemen met aanvragen die via een .hotmail-adres gebeuren. Het gemeentebestuur ontvangt deze aanvragen wel, maar kan de digitaal ondertekende attesten niet naar deze e-mailadressen versturen. In afwachting van een oplossing hiervoor, krijgen aanvragen die via een .hotmail-adres toekomen de gevraagde attesten per post toegestuurd.

U kunt de volgende documenten aanvragen:

aktes burgerlijke stand

 

 

 

 

- afschrift geboorteakte
- afschrift huwelijksakte
- afschrift echtscheidingsakte
- afschrift overlijdensakte
- afschrift erkenningsakte
- afschrift akte van adoptie
- afschrift akte van nationaliteitsverklaring
- internationaal uittreksel uit de geboorteakte
- internationaal uittreksel uit de huwelijksakte
- internationaal uittreksel uit de overlijdensakte

uittreksels uit het rijksregister

 

- attest samenstelling gezin
- attest van woonst
- bewijs van leven
- bewijs van nationaliteit
- bewijs van wettelijke samenwoning
uittreksel uit het strafregister