OO - Barelweg 15A - van 13 juni 2021 tot en met 12 juli 2021

10
jun
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00084OD
Ligging: Barelweg 15A
Onderwerp: plaatsen van een zwembad
Openbaar onderzoek: van 13 juni 2021 tot en met 12 juli 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 13 juni 2021 tot en met 12 juli 2021 en gaat over het plaatsen van een zwembad.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Barelweg 15A en met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 172G.

Het dossier ligt van 13 juni 2021 tot en met 12 juli 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 12 juli 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 12 juli 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021052540

Contactinformatie