OO - Industrieweg 4 en Leuvensesteenweg 395 - van 22 april 2021 tot en met 21 mei 2021

20
apr
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00021OD
Ligging: Industrieweg 4 en Leuvensesteenweg 395
Onderwerp: het slopen van gebouwen, het aanleggen van een parking en de exploitatie van een garage
Openbaar onderzoek: van 22 april 2021 tot en met 21 mei 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 22 april 2021 tot en met 21 mei 2021 en gaat over het slopen van gebouwen, het aanleggen van een parking en de exploitatie van een garage

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Industrieweg 4 en Leuvensesteenweg 395, en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 107G en 107H.

Het dossier ligt van 22 april 2021 tot en met 21 mei 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 21 mei 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 21 mei 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021006918

Contactinformatie