OO - Bredepleinstraat 58A - van 19 november 2021 tot en met 18 december 2021

18
nov
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00271OD
Ligging: Bredepleinstraat 58A
Onderwerp: Nieuwbouw open bebouwing + bijgebouw + zwembad
Openbaar onderzoek: van 19 november 2021 tot en met 18 december 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 19 november 2021 tot en met 18 december 2021 en gaat over het nieuw bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing + bijgebouw + zwembad.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bredepleinstraat 58A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 192Z.

Het dossier ligt van 19 november 2021 tot en met 18 december 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 18 december 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 18 december 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021162838

Contactinformatie