OO - Industrieweg 4 - van 14 oktober 2020 tot en met 12 november 2020

13
okt
2020

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2020/00195OD
Ligging: Industrieweg 4 te 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp: slopen van bijgebouwen en aanleggen van een parking  
Openbaar onderzoek: van 14 oktober 2020 tot en met 12 november 2020

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 14 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 en gaat over het bouwen van een zwembad en het vellen van bomen. 

De aanvraag gaat over een terrein met als adres Industrieweg 4 te 3190 Boortmeerbeek, en met als kadastrale omschrijving afdeling 24014, sectie C, perceel 107G. 

Het dossier ligt van 14 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 12 november 2020 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of via mail:ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 12 november 2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2020/00195OD.  

Contactinformatie