OO - buurtweg Schrans, Kruisveldweg en Bredepleinstraat - van 29 juli tot en met 28 augustus 2020

27
jul
2020

Het gemeentebestuur organiseert van 29 juli tot en met 28 augustus 2020 een openbaar onderzoek met betrekking tot de ligging van de gemeenteweg tussen Schrans, Kruisveldweg en Bredepleinstraat en dit op basis van het ontwerp van een gemeentelijk rooilijnplan met inbegrip van de in te nemen percelen voor deze gemeenteweg. Dit ontwerp van rooilijnplan werd door de gemeenteraad van 29 juni 2020 voorlopig vastgesteld.

Geïnteresseerden kunnen het dossier inkijken bij de dienst grondgebiedzaken in het gemeentehuis. Let op! Als gevolg van de COVID19-pandemie werken de gemeentelijke diensten enkel op afspraak. Een afspraak met die dienst grondgebiedzaken kan je maken via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be of telefonisch (015 51 11 45 - optie 2). 

Opmerkingen of bezwaren kan men tot en met 28 augustus 2020 bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij: college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.

Contactinformatie