OO - Dorpsstraat 3,5,7 - van 12 mei 2022 tot en met 10 juni 2022

11
mei
2022

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2022/00025OD
Ligging: Dorpsstraat 3,5,7
Onderwerp: het bouwen van een meergezinwoning na het slopen van 3 bestaande woningen 
Openbaar onderzoek: van 12 mei 2022 tot en met 10 juni 2022

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 12 mei 2022 tot en met 10 juni 2022 en het bouwen van een meergezinwoning na het slopen van 3 bestaande woningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dorpsstraat 3,5,7 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs 337G, 337H, 337M. 

Het dossier ligt van 12 mei 2022 tot en met 10 juni 2022 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 10 juni 2022 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 10 juni 2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2022014142.

Contactinformatie