OO - Goorstraat 124 - van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021

2
jul
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00037VKB
Ligging: Goorstraat 124
Onderwerp: Aanvraag wijziging verkavelingsvoorwaarden
Openbaar onderzoek: van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021 en gaat over een aanvraag tot wijziging verkavelinsvoorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Goorstraat 124 en met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 208A3.

Het dossier ligt van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 2 augustus 2021 ingekeken worden via

het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 2 augustus 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021089064

Contactinformatie