OO - Goorweg 37A - van 8 februari tot en met 9 maart 2021

7
feb
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2020/002630OD
Ligging: Goorweg 37A
Onderwerp: Bouwen van een woning in halfopen verband.
Openbaar onderzoek: van 8 februari 2021 tot en met 9 maart 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 8 februari 2021 tot en met 9 maart 2021 en gaat over het bouwen van een woning in half open verband.

De aanvraag gaat over een terrein met als ligging Goorweg 37A, en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie B, perceelnummers 682C.  

Het dossier ligt van 8 februari 2021 tot en met 9 maart 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 9 maart 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of
via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 9 maart 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2020/00263OD.  

Contactinformatie