OO - Guido Gezellestraat 16 - van 13 januari tot en met 11 februari 2021

12
jan
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2020/00228VK
Ligging: Guido Gezellestraat 16
Onderwerp: Creëren van 2 bouwloten voor halfopen bebouwing. Het verkavelen van 1 perceel in 4 loten waarvan 2 bestemd voor halfopen bebouwing
Openbaar onderzoek: van 13 januari 2021 tot en met 11 februari 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 13 januari 2021 tot en met 11 februari 2021 en gaat over het verkavelen van 1 perceel in 4 loten waarvan 2 bestemd voor halfopen bebouwing. 

De aanvraag gaat over een terrein met als ligging Guido Gezellestraat 16, en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie A, perceelnummers 288S.  

Het dossier ligt van 13 januari 2021 tot en met 11 februari 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 11 februari 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of
via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 11 februari 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2020/00228VK.  

Contactinformatie