OO - Hoogstraat 44 - van 10 oktober tot 8 november 2019

8
okt
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00166VK
Project: Het slopen van een woning en het creëren van 2 bouwloten voor open bebouwing  
Ligging: Hoogstraat 44 te 3191 Boortmeerbeek, kadastrale ligging: afdeling 2, sectie A, perceel 360G, 360W. 
Openbaar onderzoek: van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019. 

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019. Het betreft een aanvraag tot het slopen van een woning en het creëren van 2 bouwloten voor open bebouwing.  

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Hoogstraat 44 te 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie A, perceel 360G, 360W. 

Het dossier ligt van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 8 november 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 8 november 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00166VK. 

Contactinformatie