OO - Kallebeekstraat - van 12 november tot 11 december 2019

6
nov
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00187VK
Project: creëren van 2 bouwloten
Ligging: Kallebeekstraat, kadastrale afdeling 2, sectie A, perceel 659Y
Openbaar onderzoek: van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 12 november 2019 tot en met 11 december 2019. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing.  

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Kallebeekstraat, kadastrale ligging afdeling 2, sectie B perceel 659Y.

Het dossier ligt van 12 november 2019 btot en met 11 december 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 11 december 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 11 december 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00187VK.

Contactinformatie