OO - Leuvensesteenweg 240 - van 10 september 2021 tot en met 9 oktober 2021

9
sep
2021

Ligging: Leuvensesteenweg 240
Onderwerp: bouwen van een verzamelgebouw voor bedrijven; bouwen van een gebouw voor gemeenschappelijke voorziening; ontbossing; wijzigen van een overwelving.
Openbaar onderzoek: van 10 september 2021 tot en met 9 oktober 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 10 september 2021 tot en met 9 oktober 2021 en gaat over het bouwen van een verzamelgebouw voor bedrijven; bouwen van een gebouw voor gemeenschappelijke voorziening; ontbossing; wijzigen van een overwelving.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leuvensesteenweg 240 en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 35F en 35E.

Het dossier ligt van 10 september 2021 tot en met 9 oktober 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 9 oktober 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 9 oktober 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021109328

Contactinformatie