OO - Leuvensesteenweg 242/276 - van 15 januari tot 13 februari 2020

13
jan
2020

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00189OD
Project: regularisatie omgevingsvergunning exploitatie van een ingedeelde inrichting (klasse 1)
Ligging: Leuvensesteenweg 242/276 te 3190 Boortmeerbeek
Openbaar onderzoek: van 15 januari 2020 tot en met 13 februari 2020

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 15 januari 2020 tot en met 13 februari 2020. Het betreft een aanvraag tot regularisatie omgevingsvergunning van een ingedeelde inrichting (klasse 1). 

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Leuvensesteenweg 242, Leuvensesteenweg 276 te
3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie D perceel 47E. 

Het dossier ligt van 15 januari 2020 tot en met 13 februari 2020 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 13 februri 2020 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 8 februari 2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00189OD. 

Contactinformatie