OO - Leuvensesteenweg 242/276 - van 21 oktober tot 19 november 2019

21
okt
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00189OD
Project: regularisatie omgevingsvergunning exploitatie van een ingedeelde inrichting (klasse 1) 
Ligging: Leuvensesteenweg 242, Leuvensesteenweg 276 te 3190 Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie D, perceel 47E
Openbaar onderzoek: van 21 oktober 2019 tot en met 19 november 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 21 oktober 2019 tot en met 19 november 2019. Het betreft de regularisatie van een omgevingsvergunning voor exploitatie van een ingedeelde inrichting (klasse 1). 

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Leuvensesteenweg 242, Leuvensesteenweg 276 te
3190 Boortmeerbeek, en met als kadastrale ligging Afdeling 24014, sectie D, perceel 47E. 

Het dossier ligt van 21 oktober 2019 tot en met 19 november 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 19 november 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 19 november 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00189OD.