OO - Leuvensesteenweg 357 en 357A - van 13 oktober 2021 tot en met 11 november 2021

12
okt
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00149OD
Ligging: Leuvensesteenweg 357 en 357A
Onderwerp: Het verbouwen en opdelen van twee handelspanden
Openbaar onderzoek: van 13 oktober 2021 tot en met 11 november 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 13 oktober 2021 tot en met 11 november 2021 en gaat over het verbouwen en opdelen van twee handelspanden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leuvensesteenweg 357 en 357A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 128N, 128F en 128M.

Het dossier ligt van 13 oktober 2021 tot en met 11 november 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 11 november 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 11 november 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021065628

Contactinformatie