OO - Molenheidebaan 73 - van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021

7
okt
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00221OD
Ligging: Molenheidebaan 73
Onderwerp: Het verbouwen van een meergezinswoning naar twee handelsruimtes en drie appartementen
Openbaar onderzoek: van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021 en gaat over het verbouwen van een meergezinswoning naar twee handelsruimtes en drie appartementen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenheidebaan 73 met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 248R, 248P, 248S, 248K, 248L en 248N.

Het dossier ligt van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 6 november 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 6 november 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021133298

Contactinformatie