OO - Molenheidebaan 77;79;81 en Strandweg 2;2A -van 6 juni 2021 tot en met 5 juli 2021

5
jun
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00127OD
Ligging: Molenheidebaan 77,79,81 en Strandweg 2, 2A
Onderwerp: regularisatie: Bouwen van 2 meergezinswoningen
Openbaar onderzoek: van 6 juni 2021 tot en met 5 juli 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 6 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 en gaat over de regularisatie: bouwen van 2 meergezinswoningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenheidebaan 77,79,81 en Strandweg 2 en 2A en met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs 249C6, 249F3, 249Z5, 249A6, 249B6.

Het dossier ligt van 6 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 5 juli 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 5 juli 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021054649

Contactinformatie