OO - Muizenseweg 3 en 3A - van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021

7
okt
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00233OD
Ligging: Muizenseweg 3 en 3A
Onderwerp: Bouwen van 2 gekoppelde woningen
Openbaar onderzoek: van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021 en gaat over het bouwen van 2 gekoppelde woningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Muizenseweg 3 en 3A en met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 149K4, 149E5, 149R3 en 149V5.

Het dossier ligt van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 6 november 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 6 november 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021141836

Contactinformatie