OO - Muizenseweg 3 - van 10 oktober tot 8 november 2019

8
okt
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00168VK
Project: Het slopen van een gebouw en het creëren van 4 bouwloten.  
Ligging: Muizenseweg 3 te 3191 Boortmeerbeek, afdeling 24039, sectie A, perceel 149E5, 149K4, 149R3. 
Openbaar onderzoek: van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019. 

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019. Het betreft een aanvraag tot het slopen van een gebouw en het creëren van 4 bouwloten.   

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Muizenseweg 3 te 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie A, perceel 149E5, 149K4, 149R3. 

Het dossier ligt van 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 8 november 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 8 november 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00168VK. 

Contactinformatie