OO - ontwerp gemeentelijk rooilijnplan aanleg gemeenteweg Eyselaarpad - 22 april 2021 tot en met 24 mei 2021

21
apr
2021

Bekendmaking openbaar onderzoek

Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan aanleg gemeenteweg Eyselaarpad

Het gemeentebestuur organiseert van 22 april 2021 tot en met maandag 24 mei 2021 een openbaar onderzoek met betrekking tot de aanleg gemeenteweg Eyselaarpad en dit op basis van het ontwerp van rooilijnplan voor deze gemeenteweg.

Het grafisch plan en de bijhorende documenten kunnen tot de sluiting van het openbaar onderzoek, namelijk tot en met 24 mei 2021, worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek (tijdens de openingsuren en na afspraak) of via de gemeentelijke website.
Een afspraak met de dienst omgeving kan gemaakt worden via de gemeentelijke website, telefonisch (015/51 11 45 - optie 3) of per e-mail via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

Opmerkingen of bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen bij aangetekend schrijven, bij afgifte tegen ontvangstbewijs (Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek) of digitaal via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

Contactinformatie