OO - ontwerp rooilijnplan Ravesteinpad - van 16 januari 2023 tot en met 15 februari 2023

16
jan
2023

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN ONTWERP VAN ROOILIJNPLAN VOOR DE WIJZIGING VAN GEMEENTEWEG 'DREEF’

ingevolge gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2022

 

Het gemeentebestuur organiseert van 16 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 een openbaar onderzoek met betrekking tot de opening van gemeenteweg ‘Ravesteinpad’ en het ontwerp van rooilijnplan.  Het ontwerp van rooilijnplan vermeldt de in te nemen percelen voor de realisatie van de gewijzigde gemeenteweg.

 

Het grafisch plan en de bijhorende documenten kunnen tot de sluiting van het openbaar onderzoek, namelijk tot en met 15 februari 2023, worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek (tijdens de openingsuren en na afspraak) of via de gemeentelijke website.

Een afspraak met de dienst omgeving kan gemaakt worden via de gemeentelijke website, telefonisch (015/51 11 45 – optie 3) of per e-mail via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

 

Opmerkingen of bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen bij aangetekend schrijven, bij afgifte tegen ontvangstbewijs (Pastorijstraat 2 te
3190 Boortmeerbeek) of digitaal via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be.

 

Boortmeerbeek, 16 januari 2023

Contactinformatie