OO - Provinciesteenweg 24-28 - van 10 januari tot 8 februari 2020

8
jan
2020

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00232MD
Project: uitbreiding bijzondere vergunningsvoorwaarde lozingsnorm kobalt 
Ligging: Provinciesteenweg 24, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek 
Openbaar onderzoek: van 10 januari 2020 tot en met 8 februari 2020

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 10 januari 2020 tot en met 8 februari 2020. Het betreft een aanvraag tot uitbreiding bijzondere vergunningsvoorwaarde lozingsnorm kobalt. 

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie B perceel 99E2. 

Het dossier ligt van 10 januari 2020 tot en met 8 februari 2020 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 8 februri 2020 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 8 februari 2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00232MD. 

Contactinformatie