OO - Rijkenhoekstraat 45 - van 8 januari tot 6 februari 2020

6
jan
2020

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00218VK
Project: creëren van 1 lot voor open bebouwing
Ligging: Rijkenhoekstraat 45, 3190 Boortmeerbeek
Openbaar onderzoek: van 8 januari 2020 tot en met 6 februari 2020

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 8 januari 2020 tot en met 6 februari 2020. Het betreft een aanvraag voor het aanbouwen van een veranda. 

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Rijkenhoekstraat 45 te 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie B perceel 554B, 554C. 

Het dossier ligt van 8 januari 2020 tot en met 6 februari 2020 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 6 februari 2020 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 6 februari 2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00218VK. 

Contactinformatie