OO - Rijmenamsebaan 18 - van 4 oktober tot 2 november 2019

2
okt
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00160OD
Project: Nieuwbouwproject "Hof ter Leibeek" - slopen van woning en bijgebouwen, heraanleg vijver en bouwen meergezinswoning. 
Ligging: Rijmenamsebaan afd. 1 sectie A, perceel 420G,420G2, 420H
Openbaar onderzoek: van 4 oktober 2019 tort en met 2 november 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 4 oktober 2019 tot en met 2 november 2019. Het betreft een aanvraag tot het slopen van een woning en bijgebouwen, het heraanleggen van een vijver en het bouwen van een meergezinswoning. 

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Rijmenamsebaan te 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie A, percelen 420G,420G2 en 420H. 

Het dossier ligt van 4 oktober 2019 tot en met 2 november 2019 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 2 november 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 2 november 2019 ingediend worden, met de vermelding van her dossiernummer OMV2019/00160OD. 

Contactinformatie