OO - Rijmenamsebaan 20-20A-20B- van 5 juni 2021 tot en met 4 juli 2021

4
jun
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00069OD
Ligging: Rijmenamsebaan 20-20A-20B
Onderwerp: Het rooien van bomen en bouwen van een ééngezinswoning
Openbaar onderzoek: van 5 juni 2021 tot en met 4 juli 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 5 juni 2021 tot en met 4 juli 2021 en gaat over het rooen van bomen en het bouwen van een ééngezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rijmenamsebaan 20-20A-20B en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs 421R en 421F.

Het dossier ligt van 5 juni 2021 tot en met 4 juli 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 4 juli 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 4 juli 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021043549

Contactinformatie