OO - Heverbaan - van 7 mei 2022 tot en met 5 juni 2022

6
mei
2022

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2022/00078VK
Ligging: Bergstraat 11
Onderwerp: Heverbaan - aanvraag geschrankt 3 loten
Openbaar onderzoek: van 7 mei 2022 tot en met 5 juni 2022

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 7 mei 2022 tot en met 5 juni 2022 en gaat over het wijzigen van een verkaveling.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergstraat 11 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie E nrs 353W2, 353Z2 en 353X2. 

Het dossier ligt van 7 mei 2022 tot en met 5 juni 2022 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 5 juni 2022 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 5 juni 2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2022056231.

Contactinformatie