OO - Rijmenamsebaan 20B - van 30 april 2022 tot en met 29 mei 2022

29
apr
2022

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2022/00075OD
Ligging: Rijmenamsebaan 20B
Onderwerp: Bouwen van een ééngezinwoning met carport 
Openbaar onderzoek: van 30 april 2022 tot en met 29 mei 2022

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 30 april 2022 tot en met 29 mei 2022 en gaat over het bouwen van een ééngezinwoning met carport. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rijmenamsebaan 20B met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 421S. 

Het dossier ligt van 30 april 2022 tot en met 29 mei 2022 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 29 mei 2022 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 29 mei 2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2022052380.

Contactinformatie