OO - Rijmenamsebaan 35 - van 12 november tot en met 11 december 2020

11
nov
2020

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2020/00207OD
Ligging: Rijmenamsebaan 35, 3190 Boortmeerbeek 
Onderwerp: gedeeltelijk stopzetten van de exploitatie 
Openbaar onderzoek: van 12 november 2020 tot en met 11 december 2020

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 12 november 2020 tot en met 11 december 2020 en gaat over het gedeeltelijk stopzetten van de exploitatie. 

De aanvraag gaat over een terrein met als adres Rijmenamsebaan 35 te 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving: 1e afdeling, sectie A, percelen 411N3 en 411M3.   

Het dossier ligt van 12 november 2020 tot en met 11 december 2020 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 11 december 2020 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of
via mail: milieudienst@boortmeerbeek.be  

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 11 december 2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2020/00207OD. 

Contactinformatie