OO - Rijmenamsebaan - van 14 mei 2022 tot en met 12 juni 2022

13
mei
2022

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2022/00079VK
Ligging: Rijmenamsebaan
Onderwerp: het creeren van 2 bouwloten voor halopen bebouwing
Openbaar onderzoek: van 14 mei 2022 tot en met 12 juni 2022

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei 2022 tot en met 12 juni 2022 en het creeren van 2 bouwloten voor halopen bebouwing

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rijmenamsebaan met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr 426D2. 

Het dossier ligt van 14 mei 2022 tot en met 12 juni 2022 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 12 juni 2022 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 3 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 12 juni 2022 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2022056324.

Contactinformatie