OO - Sigmaplan cluster bovendijle Pikhaken v2.0 - van 10 september 2020 tot en met 9 oktober 2020

10
sep
2020

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2020/00177OD
Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2020052415
Ligging: Streepkensdreef 2, Streepkensdreef 4 te 2820 Bonheiden

Afdeling 12031, sectie C, perceel 421F, 422/02D, 422A, 423D,
425B, 427/02D, 428B, 428C, 429C, 438B, 439E, 442/02D2, 444B,
446A, 446D, 449B, 450B, 450C, 451A, 451B, 451C, 452_, 453_,
454A, 455A, 456_, 457Asectie D, perceel 395D, 396_Afdeling
24014, sectie A, perceel 64_, 65_, 66_, 67A, 67B, 68_, 69B

Onderwerp: Sigmaplan cluster bovendijle Pikhaken v2.0
Openbaar onderzoek: van 26 augustus 2020 tot en met 24 september 2020

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte van een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 10 september 2020 tot en met 9 oktober 2020. Het betreft een aanvraag in het kader van het sigmaplan cluster BOVENDIJLE PIKHAKENv2.0. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. 
Toepasselijke indelingsrubieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 61.2.2°. 

De aanvraag gaat over een terrein met als ligging Streepkensdreef 2, Streepkensdreef 4 te 2820 Bonheiden, en met als kadastrale ligging Afdeling 12031, sectie C, perceel 421F, 422/02D, 422A, 423D, 425B, 427/02D, 428B, 428C, 429C, 438B, 439E, 442/02D2, 444B, 446A, 446D, 449B, 450B, 450C, 451A, 451B, 451C, 452_, 453_, 454A, 455A, 456_, 457Asectie D, perceel 395D, 396_Afdeling 24014, sectie A, perceel 64_, 65_, 66_, 67A, 67B, 68_, 69B

Het dossier ligt van 10 september 2020 tot en met 9 oktober 2020 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 9 oktober 2020 ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 9 oktober 2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2020/00177OD. 

Contactinformatie