OO - Sigmaplan cluster bovendijle Pikhaken - van 24 oktober tot en met 22 november 2019

22
okt
2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019065759
Referentie gemeente: OMV2019/00192OD
Project: Sigmaplan cluster bovendijle Pikhaken

Ligging: Streepkensdreef 2, Streepkensdreef 4 te 2820 Bonheiden, en met als kadastrale ligging Afdeling 12031, sectie C,
perceel 421F, 422/02D, 422A, 423D, 425B, 427/02D, 428B, 428C, 429C, 438B, 439E, 442/02D2, 444B, 446A, 446D, 449B, 450B, 450C, 451A, 451B, 451C, 452, 453, 454A, 455A, 456, 457Asectie D, perceel 395D, 396_Afdeling 24014, sectie A, perceel 64, 65, 66, 67A, 67B, 68, 69B.

Het bestuur van Boortmeerbeek deelt mee dat door Agentschap Natuur en Bos een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering in het kader van het sigmaplan cluster bovendijle pikhaken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Streepkensdreef 2, Streepkensdreef 4 te 2820 Bonheiden, en met als kadastrale ligging Afdeling 12031, sectie C, perceel 421F, 422/02D, 422A, 423D, 425B, 427/02D, 428B, 428C, 429C, 438B, 439E, 442/02D2, 444B, 446A, 446D, 449B, 450B, 450C, 451A, 451B, 451C, 452, 453, 454A, 455A, 456, 457Asectie D, perceel 395D, 396_Afdeling 24014, sectie A, perceel 64, 65, 66, 67A, 67B, 68, 69B.

Wij brengen u bij deze op de hoogte van het openbaar onderzoek dat wij, samen met de gemeente Bonheiden, op vraag van de Vlaamse Overheid opstarten in het kader van bovenstaand dossier. Het openbaar onderzoek loopt van 24 oktober 2019 tot en met
22 november 2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 22 november 2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek tijdens de openingsuren (niet op dinsdag). Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Boortmeerbeek. 

Op 9 november 2019 wordt overigens een gratis infowandeling georganiseerd. Deze wandeling gaat van start om 10:00 (duur 2 uur) en vertrekt aan het OC Sint-Maartensberg in Rijmenam (Sint Maartensberg 1, 2820 Bonheiden). Voorzie alvast stevige schoenen (wandelschoenen of laarzen). Voor verdere info over het project kan u terecht op www.sigmaplan.be/nl/projecten/bovendijle.

Contactinformatie