OO - Stationsstraat 48 - van 16 maart 2021 tot en met 14 april 2021

15
mrt
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00043OD
Ligging: Stationsstraat 48
Onderwerp: bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinhuis
Openbaar onderzoek: van 16 maart 2021 tot en met 14 april 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 16 maart 2021 tot en met 14 april 2021 en gaat over het bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinhuis.

De aanvraag gaat over een terrein met als ligging Stationsstraat 48, en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie A, nrs. 148T2.

Het dossier ligt van 16 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 14 april 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 14 april 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021024112

Contactinformatie