OO - Stationsstraat 50 - van 22 februari 2021 tot en met 23 maart 2021

4
feb
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2020/00262OD
Ligging: Stationsstraat 50
Onderwerp: Bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinhuis
Openbaar onderzoek: van 22 februari 2021 tot en met 23 maart 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 22 februari 2021 tot en met 23 maart 2021 en gaat over het bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinhuis.

De aanvraag gaat over een terrein met als ligging Stationsstraat 50, en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie A, perceelnummers 148T2.  

Het dossier ligt van 22 februari 2021 tot en met 23 maart 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 23 maart 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of
via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 23 maart 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2020178933

Contactinformatie