OO - Pleinstraat 7- van 11 februari 2021 tot en met 12 maart 2021

10
feb
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00002VK
Ligging: Pleinstraat 7
Onderwerp: Verkaveling voor het creëren van 1 bouwlot voor open bebouwing
Openbaar onderzoek: van 11 februari 2021 tot en met 12 maart 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 11 februari 2021 tot en met 12 maart 2021 en gaat over een verkaveling voor het creëren van 1 bouwlot.

De aanvraag gaat over een terrein met als ligging Pleinstraat 7, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, perceelnummers 155F3, 155B3 en 155X2.  

Het dossier ligt van 11 februari 2021 tot en met 12 maart 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 12 maart 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of
via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 12 maart 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2020177139.

Contactinformatie