OO - Trianonlaan 15 - van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021

2
jul
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00126OD
Ligging: Trianonlaan 15
Onderwerp: Bouwen van een ééngezinswoning met zorgwoning
Openbaar onderzoek: van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021 en gaat over het bouwen van een ééngezinswoning met zorgwoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Trianonlaan 15 en met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 16F2.

Het dossier ligt van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 2 augustus 2021 ingekeken worden via

het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 2 augustus 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021076451

Contactinformatie