OO - voorlopige vaststelling gemeenteweg Grootveldweg - van 23 november 2021 tot en met 27 december 2021

22
nov
2021

VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN ONTWERP VAN ROOILIJNPLAN VOOR DE WIJZIGING VAN GEMEENTEWEG ‘Grootveldweg’

ingevolge gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2021

Het gemeentebestuur organiseert van 23 november 2021 tot en met
27 december 2021 een openbaar onderzoek met betrekking tot de wijziging van gemeenteweg ‘Grootveldweg’ en het ontwerp van rooilijnplan.  Het ontwerp van rooilijnplan vermeldt de in te nemen percelen voor de realisatie van de gewijzigde gemeenteweg.

Het grafisch plan en de bijhorende documenten kunnen tot de sluiting van het openbaar onderzoek, namelijk tot en met 27 december 2021, worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek (tijdens de openingsuren en na afspraak) of via de gemeentelijke website.

Een afspraak met de dienst omgeving kan gemaakt worden via de gemeentelijke website, telefonisch (015/51 11 45 – optie 3) of per e-mail via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

Opmerkingen of bezwaren kan u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen bij aangetekend schrijven, bij afgifte tegen ontvangstbewijs (Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek) of digitaal via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be.

 

Contactinformatie