OO - Wespelaarsebaan 2021 - van 1 mei 2021 tot en met 30 mei 2021

29
apr
2021

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2021/00086OD
Ligging: Wespelaarsebaan 210
Onderwerp: Het uitbreiden van een eengezinswoning met buitenaanleg, carport, zwembad en terraszone met regularisatie van een tuinhuis.
Openbaar onderzoek: van 1 mei 2021 tot en met 30 mei 2021

Het gemeentebestuur brengt u op de hoogte over een openbaar onderzoek van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 1 mei 2021 tot en met 30 mei 2021 en gaat over het uitbreiden van een eengezinswoning met buitenaanleg, carport, zwembad en terraszone met regularisatie van een tuinhuis.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Wespelaarsebaan 210, en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 265N.

Het dossier ligt van 1 mei 2021 tot en met 30 mei 2021 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 30 mei 2021 ingekeken worden via
het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 30 mei 2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021004501

Contactinformatie