Openbaar onderzoek - Audenhovenlaan 81 - van 14 mei tot en met 12 juni 2019

13
mei
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00080VK
Ligging: Audenhovenlaan 81, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp: verkavelen van een perceel in 2 loten
Openbaar onderzoek: van 14 mei 2019 tot en met 12 juni 2019

Het gemeentebestuur brengt u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei 2019 tot en met 12 juni 2019. Het betreft een aanvraag verkavelen van een perceel in twee loten.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Audenhovenlaan 81, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie E, perceel 72F3.

Het dossier ligt van 14 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 12 juni 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 01 juni 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00080VK.

 

Contactinformatie