OO -Beringstraat 81- van 16 september tot 15 oktober 2019

13
sep
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00138OD
Project: regularisatie van een meergezinswoning 
Ligging: Beringstraat 81, 3190 Boortmeerbeek 
Openbaar onderzoek: van 16 september 2019 tot 15 oktober 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 16 september 2019 tot en met 15 oktober 2019. Het betreft een aanvraag tot de regularisatie van een meergezinswoning. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Beringstraat 81 te 3190 Boortmeerbeek, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, perceel 188B2. 

Het dossier ligt van 16 september 2019 tot en met 15 oktober 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 15 oktober 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 15 oktober 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/000138OD. 

 

 

Contactinformatie