Openbaar onderzoek - Bieststraat 42 - van 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019

30
jan
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00180VK
Aanvrager: Dhr. Bruno Mertens 
Ligging: Bieststraat 42, 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp: het verkavelen van gronden voor het creëren van 2 bouwloten
Openbaar onderzoek: van 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019. Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden voor het creëren van twee bouwloten. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bieststraat 42, 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie A, nummer 428N7. 

Het dossier ligt van 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 1 maart 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 1 maart 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00180VK. 

 

Contactinformatie