Openbaar onderzoek - Bredepleinstraat 81/83 - van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019

27
feb
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00032OD
Aanvrager: Ran Ancho 
Ligging: Bredepleinstraat 81 en 83, 3190 Boortmeerbeek 
Onderwerp: Bouwen van een gemeenschapsruimte en 22 assistentie woningen 
Openbaar onderzoek: van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoekt loopt van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een gemeenschapsruimte en 22 assistentie woningen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bredepleinstraat 81 en Bredepleinstraat 83, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie E, nummers 129B, 130D, 130K, 130L, 138B, 138C en 138D. 

Het dossier ligt van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 30 maart 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moet uiterlijk op 30 maart 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00032OD. 

 

Contactinformatie