Openbaar onderzoek - Bredepleinstraat 81/83 - van 19 oktober 2018 tot en met 18 november 2018

17
okt
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00122OD
Aanvrager: Ran Ancho
Ligging:
Bredepleinstraat 81 en 83, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp:
bouwen van een gemeenschapsruimte en 22 erkende assistentie woningen
Openbaar onderzoek:
van 19 oktober 2018 tot en met 18 november 2018

Het gemeentebestuur brengt u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag.
Het openbaar onderzoek loopt van 18 oktober 2018 tot en met 19 november 2018. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een gemeenschapsruimte en 22 erkende assistentiewoningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bredepleinstraat 81 en Bredepleinstraat 83, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie E, nummers 129B, 130D, 130K, 130L, 138A, 138B, 138C en 138D.

Het dossier ligt van 19 oktober 2018 tot en met 18 november 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 18 november 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 18 november 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00122OD.

Contactinformatie