Openbaar onderzoek - Broekstraat 13 - van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018

6
aug
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00086VK
Aanvrager: Wilfried Dekrem
Ligging: Broekstraat 13, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp: Het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van een eigendom in twee percelen van halfopen bebouwing.
Openbaar onderzoek: van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018

Het gemeentebestuur deelt mee dat op 7 juli 2018 door Wilfried Dekrem, Stationsstraat 20, 3150 Haacht, een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Broekstraat 13, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie A, nummers 290D, 290H en 290K.

Reden openbaar onderzoek: De aanvraag valt onder de aanvragen die openbaar gemaakt moeten worden volgens artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 en latere wijzigingen, betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning.

Het dossier ligt van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 9 september 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 09 september 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00086VK.

Contactinformatie